МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР СИЛОВИХ ВІДОМСТВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНИХ ЗАГРОЗ НА ТЕРИТОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • H. V. Ivanets Національний університет цивільного захисту України.
  • S. А. Gorelyshev Національна академія Національної гвардії України.
  • D. S. Baulin Національна академія Національної гвардії України.

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138894

Ключові слова:

Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України, адміністративно-територіальна одиниця, рівень техногенно-природних загроз, типова структура

Анотація

У статті запропоновано методику оптимізації територіальних структур силових відомств, зокрема Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України, з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України.

Біографії авторів

H. V. Ivanets, Національний університет цивільного захисту України.

Іванець Григорій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України.

S. А. Gorelyshev, Національна академія Національної гвардії України.

Горєлишев Станіслав Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної академії Національної гвардії України.

D. S. Baulin, Національна академія Національної гвардії України.

Баулін Дмитро Станіславович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р. “Про Концепцію розвитку сектора безпеки і оборони України” [Текст] : Указ президента України № 92/2016 // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 52, – 18 берез.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Моніторинг надзвичайних ситуацій [Текст] / Ю. О. Абрамов, Є. М. Грінченко, О. Ю. Кірочкін та ін. – Х. : Вид-во АЦЗУ, 2005. – 530 с.

Акимов, В. А. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски [Текст] / В. А. Акимов, В. Д. Новиков, Н. Н. Радаев. – М. : Деловой экспресс, 2001. – 304 с.

Акимов, В. А. Определение относительной опасности территории [Текст] / В. А. Акимов, Н. Н. Радаев, М. В. Сахаров // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – М. : ВИНИТИ, 2000. – Вып. 6. – С. 129–141.

Іванець, Г. В. Математична модель раціонального використання сил і засобів підрозділів ДСНС України для виконання завдань за призначенням [Текст] / Г. В. Іванець, І. О. Толкунов, Є. І. Стецюк // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2014. – Вип. 20. – С. 66–75.

Таха, Х. А. Введение в исследование операций [Текст] / Х. А. Таха. – М. : Вильямс, 2005. – 912 с.

Чуев, Ю. В. Исследование операций в военном деле [Текст] / Ю. В. Чуев. – М. : Воениздат, 1970. – 256 с.

Рогозін, А. С. Розподіл регіонів України за рівнем реалізації загроз природного, техногенного та соціально-політичного характеру [Текст] / А. С. Рогозін, В. С. Хоменко, Ю. М. Райс // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2012. – Вип. 16. – С. 95–106.

Рогозін, А. С. Формалізація реалізації загроз природного та техногенного характеру в регіонах України з високим рівнем техногенного навантаження [Текст] / А. С. Рогозін, В. С. Хоменко, Ю. М. Райс // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2013. – Вип. 17. – С. 138–145.

Рогозін, А. С. Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідації надзвичайних ситуацій на території України [Текст] / А. С. Рогозін, С. О. Скляров // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 1(117). – С. 241–243.

Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. А. Андронов, Ю. П. Бабков, В. В. Тютюник, Р. І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2010. – Вип. 12. – С. 9–20.

Тютюник, В. В. Методика оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. В. Тютюник, Г. В. Іванець, С. А. Горєлишев // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 30–37.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році [Текст] : УНДІ ЦЗ ДСНС України. – К., 2014. – 542 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Текст] : УНДІ ЦЗ ДСНС України. – К., 2013. – 384 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році [Текст] : УНДІ ЦЗ ДСНС України. – К., 2012. – 359 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році [Текст] : МНС України. – К., 2011. – 214 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році [Текст] : МНС України. – К., 2010. – 252 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році [Текст] : МНС України. – К., 2009. – 244 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році [Текст] : МНС України. – К., 2008. – 226 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 році [Текст] : МНС України. – К., 2007. – 236 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2005 році [Текст] : МНС України. – К., 2006. – 243 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2004 році [Текст] : МНС України. – К., 2005. – 322 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті