DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139541

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІМПРОВІЗОВАНИХ АНТЕН КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, О. Yu. Iohov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina

Анотація


Розглянуто питання аналітичного моделювання випромінювачів імпровізованих антен для системи радіозв’язку сил охорони правопорядку.


Ключові слова


охорона правопорядку; радіозв’язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Белокурський, Ю. П. Антенна система заглушення радіокерованих вибухових пристроїв [Текст] / Ю. П. Белокурський, В. Є. Козлов, В. В. Поповський, О. О. Щербіна // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – 2007. – Вип. 1–2 (9–10). – C. 20–23.

Захист інформації у каналах управління підрозділами внутрішніх військ МВС України [Текст] / Ю. П. Белокурский, О. М. Горбов, О. Ю. Іохов та ін. // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – 2013. – Вип. 1(21). – С. 63–65.

Белокурський, Ю. П. Дослідження імпровізованих діаграмоутворюючих пристроїв для захисту інформації [Текст] / Ю. П. Белокурський, В. Є. Козлов, В. В. Лишенко, О. О. Щербина // Зб. тез наук.-практ. конф. Акад. внутр. військ МВС України, Харків, 30 березня 2011 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 65.

Антенны УКВ [Текст] : в 2 ч. / под ред. Г. З. Айзенберга. Ч. 2. − М. : Связь, 1977. − 384 с.

Кочержевский, Г. И. Антенно-фидерные устройства [Текст] / Г. И. Кочержевский. – М. : Связь, 1972. – 472 с.

Оружие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.liveinternet.ru. – Название с экрана.
Copyright (c) 2019 Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, О. Yu. Iohov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР