Том 2, № 24 (2014)

Зміст

Статті

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЯ PDF
М. А. Podrigalo, Yu. V. Tarasov, S. A. Sokolovskyi 5-8
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОЗКИДУ ЗНАЧЕНЬ БАЛІСТИЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОРАЖАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ СИЛ БЕЗПЕКИ PDF
О. І. Bilenko 9-14
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІМПРОВІЗОВАНИХ АНТЕН КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, О. Yu. Iohov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina 15-17
НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОНСТРУКЦІЙ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ НА БАЗІ ШАСІ АВТОМОБІЛІВ СІМЕЙСТВА КрАЗ PDF
О. S. Mazin, S. P. Mazin, V. M. Frankov, О. Yu. Shabalin 18-22
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНИХ ОДНОВІСНИХ КОЛИВАНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПНЕВМАТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДРУГОМУ СТУПЕНІ ПІДВІШУВАННЯ PDF
V. М. Bashtovyi, R. О. Kaydalov, A. Ya. Kalynovckyi, S. А. Sokolovskyi 23-28
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ k-СЕРЕДНІХ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
S. V. Belay, V. Е. Lisitsin 29-34
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБИВНОЇ ТА ПРОНИКАЮЧОЇ ДІЇ КУЛЬ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ PDF
О. Yu. Shabalin, V. G. Maluk, О. М. Kalita 35-38
СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Й СТІЙКОСТІ КОЛІСНИХ МАШИН PDF
О. S. Polyansky, А. А. Poberezhnyi, Ye. O. Dubinin, V. V. Zadorozhna 39-43
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Yu. V. Dudukalov, O. S. Polyansky 44-49
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
V. V. Obriadin, R. О. Honchar, P. V. Pistriak 50-56
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБІЛЯ PDF
V. Ye. Karpus, S. V. Kuzmenko 57-62
СИНТЕЗ СТРАТЕГІЙ НАРОЩУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. О. Morozov, S. А. Sokolovskyi 63-66
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТАН ПАРКУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova 67-71
АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛИВА PDF
V. О. Lypovyi 72-75
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ В ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ PDF
D. О. Liulin, О. V. Drahkiuk, P. V. Klevko, R. A. Ochichenko, S. I. Mikhailov 76-79
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ PDF
М. М. Fomin, D. І. Mogilevich, О. І. Sadykov 80-83
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОЛІНІЙ УПРАВЛІННЯ ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ PDF
О. V. Chenykaev, G. V. Yermakov, М. І. Novikov 84-85
ПОБУДОВА n-ПАРАМЕТРИЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ ПРИ ЇЇ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ДЛЯ БАНДАЖНИХ З’ЄДНАНЬ PDF
V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova 86-91
ВСТАНОВЛЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ PDF
V. V. Dubrovina, V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova 92-94