DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139547

СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Й СТІЙКОСТІ КОЛІСНИХ МАШИН

О. S. Polyansky, А. А. Poberezhnyi, Ye. O. Dubinin, V. V. Zadorozhna

Анотація


Визначено стратегію інформаційного забезпечення для оцінювання технічного стану й стійкості колісних машин, розроблені відповідні електронні системи контролю. Отримані результати можуть бути використані у виробництві та експлуатації колісних машин.

Ключові слова


стратегія; інформаційне забезпечення; колісна машина; технічний стан; стійкість; система контролю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Обеспечение надежности автотракторной техники использованием современных стратегий мониторинга и диагностирования [Текст] / А. С. Полянский, Е. А. Дубинин, А. А. Молодан, А. В. Степанов // Вісник ХДТУСГ ім. П. Василенка. Технічний сервіс АПК. Техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 23. – Х., 2004. – С. 111–118.

Говорущенко, Н. Я. Диагностика технического состояния автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – М. : Транспорт, 1970. – 254 с.

Обслуживание сельскохозяйственной техники фирмами и дилерами США. – М. : ГОСНИТИ, 1977. – 34 с.

Смирнов, Н. Н. Методы обслуживания и ремонта машин по техническому состоянию [Текст] / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М. : Знание, 1973. – 256 с.

А. с. № 679804. Маслоуказатель [Текст] / Лебедев А. Т., Стаценко А. А., Волох А. Ф. – Заявл. 1978; опубл. 1979, Бюл. № 30.

Повышение уровня оснащенности тракторов контрольными средствами, инструментом и принадлежностями [Текст] : обзорная информ. / Г. Е. Топилин, Э. Я. Бендицкий, С. В. Дубинский, Т. А. Артемова. – М. : ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш, 1988. – 61 с.

Бортовая система контроля уровней рабочих жидкостей средств транспорта [Текст] / А. С. Полянский, В. М. Третяк, Е. А. Дубинин, А. С. Жижирий // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць. – Вип. 44. – Х., 2006. – Т. 1. – С. 42–48.

Спосіб підвищення поперечної стійкості колісних машин з використанням електронних систем [Текст] : пат. 77840 Україна, МПК B60W 30/02 / Подригало М. А., Полянський О. С., Дубінін Є. О., Клец Д. М., Задорожня В. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автомоб.-дор. ун-т. – № 201210778; заявл. 14.09.12 ; опубл. 25.02.13, Бюл. № 4. – 4 с.

Повышение безопасности использования мобильных машин путём контроля предельных углов наклона [Текст] / Е. А. Дубинин, А. С. Полянский, В. В. Задорожняя, А. Ю. Костенко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць. – Вип. 148. – Х., 2014. – С. 449–454.
Copyright (c) 2020 О. S. Polyansky, А. А. Poberezhnyi, Ye. O. Dubinin, V. V. Zadorozhna

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР