DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139549

ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. V. Obriadin, R. О. Honchar, P. V. Pistriak

Анотація


Запропоноване сумісне використання програмних продуктів ArcView та ГІС “Панорама” для трансформації та прив’язування космічних знимків до топографічних карт при виконанні завдань топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України.


Ключові слова


геоінфомаційні системи; топогеодезічне забезпечення; растрове зображення карт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесніков, В. О. Розвиток поглядів на підготовку та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах [Текст] / В. О. Колесніков, А. М. Кривошеєв. – Суми : Мрія, 2004. − 280 с.

Бойовий статут Сухопутних військ [Текст]. Ч. ІІ (батальйон, рота). – К. : Варта, 1998. – 288 с.

Геоінформаційне забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ. Подання та аналіз просторових даних [Текст] : навч. посіб. / В. І. Воробйов, В. Е. Лісіцин, В. В. Обрядін та ін. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2011. – Ч. ІІ. – 132 с.

Обробка даних тактичної та оперативної обстановки засобами ГІС [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кириченко, С. А. Горєлишев, В. В. Обрядін та ін. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013. – Ч. ІІ. – 211 с.
Copyright (c) 2019 V. V. Obriadin, R. О. Honchar, P. V. Pistriak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР