DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139551

СИНТЕЗ СТРАТЕГІЙ НАРОЩУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

О. О. Morozov, S. А. Sokolovskyi

Анотація


Запропонована постановка та алгоритм рішення задачі синтезу оптимальних стратегій нарощування операційних можливостей ремонтних органів військових формувань Національної гвардії України.


Ключові слова


система ремонтних органів; оптимальні стратегії; показник ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Темніков, В. О. Визначення потреб угруповання внутрішніх військ МВС України у заходах технічного забезпечення на підставі оцінки технічної обстановки у районі спеціальної операції [Текст] / В. О. Темніков, Г. М. Маренко // Честь і закон. – 2012. – № 2 (41). – С. 63–71.

Шуєнкін, В. О. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст]. Ч. 2. : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2006. – 576 с.

Технічне забезпечення військ (сил) у операції бою [Текст] : підручник / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін, О. І. Хазанович та ін.; за ред. М. І. Шапталенка. – К. : НАОУ, 2001. – 616 с.

Шуєнкін, В. О. Методика визначення раціонального складу ремонтних органів з урахуванням ресурсних обмежень на їх створення [Текст] / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін // Наука і оборона. – 2009. – № 3. – С. 57–62.

Шуєнкін, В. О. Метод визначення ефективності системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 4. – С. 18–22.

Горевич, Б. Н. Методика определения параметров построения системы МТО группировки авиации и войск ПВО [Текст] / Б. Н. Горевич, А. А. Брус, В. Л. Миняйло // Военная мысль. – 2011. – № 4. – С. 48–54.

Шуєнкін, В. О. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст]. Ч. 1. : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2006. – 326 с.

Левківський, О. П. Стратегія розвитку авторемонтного виробництва в період глобальних трансформацій [Текст] / О. П. Левківський, О. М. Козіс // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2002. – № 2. – С. 68–71.

Андрієвський, А. П. Методика обґрунтування вимог до сил і засобів системи відновлення автомобільної техніки [Текст] / А. П. Андрієвський // Збірник наукових праць. – № 2 (40). – К. : ЦНДІ ЗС України, 2007. – С. 115–125.

Будяну, Р. Г. Аналіз експлуатаційної надійності військових автомобілів та роботи ремонтно-відновних підрозділів [Текст] / Р. Г. Будяну, О. А. Сорва, Ю. В. Ольшевський, Л. М. Типова // Труди академії : зб. наук. праць. – № 82. – К. : НАОУ, 2008. – С. 220–225.

Шуєнкін, В. О. Метод оцінювання втрат матеріальних засобів військових формувань у ході бойових дій [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 45–49.

Цвиркун, А. Д. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем: Синтез и планирование развития [Текст] / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфеев. – М. : Наука, 1993. – 157 с.

Сергиенко, И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации [Текст] / И. В. Сергиенко. – Киев : Наук. думка, 1988. – 472 с.
Copyright (c) 2019 О. О. Morozov, S. А. Sokolovskyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР