DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139559

ВСТАНОВЛЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

V. V. Dubrovina, V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova

Анотація


Розглянуто підхід до розв’язування задач перевірки узгодженості думок експертів у процесі професійного відбору та в педагогічній кваліметрії.


Ключові слова


експертне оцінювання; професійний відбір; педагогічна кваліметрія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корреляция [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ru.wikipedia.org. – Название с экрана.

Красильников, В. В. Статистика объектов нечисловой природы [Текст] / В. В. Красильников. – Набережные Челны : Изд-во Камского политехн. ин-та, 2001. – 144 с.

Орлов, А. И. Нечисловая статистика [Текст] / А. И. Орлов. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 516 с.

Шишкин, И. Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством [Текст] / И. Ф. Шишкин; под ред. акад. Н. С. Соломенко. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 342 с.

Кузнецов, А. В. Модифицированный коэффициент конкордации и его использование в нечисловой статистике [Электронный ресурс] / А. В. Кузнецов. – Режим доступа: exponenta.ru›educat/referat/ XIkonkurs/ student32. – Название с экрана.

Полторак, С. Т. Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – 2012. – Вип. 1 (30). – С. 223–225.

Козлов, В. Є. Методика рейтингового оцінювання для експертного застосування [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – Вип. 4 (12). – С. 69–74.
Copyright (c) 2019 V. V. Dubrovina, V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР