DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141120

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ТОЧНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

О. М. Kryukov, О. І. Bilenko, V. G. Mudrik

Анотація


Наведена актуальність задачі обґрунтування вимог до межі допустимої похибки вимірювання швидкості руху метального елемента. Проведено чисельне моделювання процесів зношування стволів та деградації порохів. Запропоновано методичний підхід до встановлення залежності між відносним змінюванням тиску порохових газів та швидкістю руху метального елемента, отримано вирази цих залежностей для конкретних зразків зброї.


Ключові слова


кінетична зброя; тиск порохових газів; дульна швидкість; відносна похибка

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленко, О. І. Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї [Текст] / О. І. Біленко // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – 2013. – Вип. 1 (21). – С. 16 – 20.

Поправочные фомулы внутренней баллистики [Текст]. – София : ВТС, 1976. – 368 с.

Біленко, О. І. Вплив параметрів заряджання на початкову швидкість кулі [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Афанасьєв // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – 2007. – № 11. – С. 33–37.

Чуев, Ю. В. Проектирование ствольних комплексов [Текст] / Ю. В. Чуев. – М. : Машиностроение, 1976. – 216 с.

Проектирование ракетных и ствольных систем [Текст] / Б. В. Орлов, Ю. И. Топчеев, В. Ф. Устинов и др. – М. : Машиностроение, 1974. – 828 с.

Афанасьев, Ю. А. Внутренняя баллистика ствольных систем и ракетные двигатели твердого топлива [Текст] / Ю. А. Афанасьев, Ф. П. Миропольский. – М. : ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1974. – 254 с.

Шкворников, П. Н. Экспериментальная баллистика: приборы и методы баллистических измерений [Текст] / П. Н. Шкворников, Н. М. Платонов. – София : ВТС, 1976. – 393 с.

Медведева, Н. П. Экспериментальная баллистика. Ч. 1. Методы измерения давления [Текст] / Н. П. Медведева. – Томск : Томский ун-т, 2006. – 172 с.

Гончаренко, П. Д. Современные средства контроля износа канала орудийного ствола [Текст] / П. Д. Гончаренко, В. Л. Хайков // Збірник наукових праць Академії військово-морських сил ім. П. С. Нахімова. – 2012. – № 1(9). – С. 22–30.

Козлов, В. И. Антология общего физического практикума [Текст] / В. И. Козлов. – М. : Физический факультет МГУ, 2009.– Ч. 1. – 248 с.

Серебряков, М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет [Текст] / М. Е. Серебряков. – М. : Оборонгиз, 1962. – 703 с.

Горст, А. Г. Пороха и взрывчатые вещества [Текст] / А. Г. Горст. – М. : Машиностроение, 1972. – 208 с.

Анипко, О. Б. Внутренняя баллистика ствольных систем при применении боеприпасов длительных сроков хранения [Текст] : монография / О. Б. Анипко, Ю. М. Бусяк. – Х. : Акад. ВВ МВС Украины, 2010. – 128 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Kryukov, О. І. Bilenko, V. G. Mudrik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР