Том 1, № 23 (2014)

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ТОЧНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА PDF
О. М. Kryukov, О. І. Bilenko, V. G. Mudrik 6-9
МЕТОД РОЗРАХУНКУ СПРЯМОВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ АНТЕННИХ ГРАТ PDF (Русский)
О. V. Chenykayev, H. V. Yermakov, I. М. Maiboroda 10-16
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ МОДЕЛЮВАННЯ SIMULINK PDF
S. А. Sokolovskyi 17-23
РОЗРОБЛЕННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ PDF
Ye. V. Prokopenko 24-27
СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova 28-32
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ І ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
V. H. Mazanov, V. А. Romaniuk, Yu. Yu. Tyshkevych 33-37
РОЗПОДІЛ ПОЛЯ В ОКОЛІ ТОНКОГО МЕТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА ПРИ ЙОГО ОПРОМІНЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ХВИЛЯМИ PDF
H. V. Yermakov, І. М. Maiboroda, V. P. Babenko 38-42
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
S. P. Kolachov, D. О. Liulin, Yu. А. Maznychenko, О. Yu. Podolskyi, О. Yu. Iokhov 43-45
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. Yu. Iokhov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbyna 46-49
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА І ККД ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ ПРИ ВИМІРЮВАННІ КУТОВИЙ ШВИДКОСТІ НА БУДЬ-ЯКОМУ ВАЛУ ТРАНСМІСІЇ PDF (Русский)
O. S. Polyansky, N. М. Podrigalo, R. I. Topchiy 50-56
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТІЙКОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ЦИСТЕРН У ДОРОЖНІХ УМОВАХ PDF
V. V. Hlushchenko, М. А. Podrihalo, D. М. Кlets, Ye. О. Dubinin, D. V. Abramov, О. Yu. Serhienko 57-62
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА БОЄГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ PDF
A. V. Kovtun, А. О. Ivanchenko, V. О. Tabunenko 63-66
ЖИВУЧІСТЬ АВТОМАТИЧНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ БОЄПРИПАСІВ ПІСЛЯГАРАНТІЙНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
О. О. Mulenko, D. S. Baulin 67-71
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. М. Grek, О. Yu. Cherniavskyi, О. V. Galak, H. V. Karakurkchi, О. V. Matykin 72-78
ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОЇ ЗАГРОЗИ УРАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ІНГАЛЯЦІЙНОГО ПОТРАПЛЯННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ PDF
І. Yu. Cherniavskyi, О. Yu. Cherniavskyi, S. А. Pysarev 79-85
НАБЛИЖЕНІ РІШЕННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ З ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ СТОСОВНО ДО ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ PDF
S. А. Sokolovskyi, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik 86-89
УРІВНОВАЖУВАННЯ ГНУЧКОГО ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В СИЛОВІЙ ОДНОХВИЛЬОВІЙ ЗУБЧАСТІЙ ПЕРЕДАЧІ PDF
М. V. Margulis, О. G. Pryimakov, Yu. О. Gradyskyi, О. G. Yanchik 90-93