DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141134

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ

Yu. P. Belokurskyi, О. Yu. Iokhov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbyna

Анотація


Розглянуто питання організації захисту інформації, що циркулює в контурі управління підрозділу охорони правопорядку України, за принципом розумної достатності.


Ключові слова


радіозв’язок; захист інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Доктрина інформаційної безпеки України [Текст] : Указ Президента України від 8 липня 2009 р. № 514/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 52. – С. 7–58.

Наказ “Про введення в дію Настанови з організації зв’язку та автоматизованих систем управління внутрішніх військ МВС України” від 09.07.2010 р. № 307 [Копія] / МВС України. – К.

Что такое “принцип разумной достаточности”? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : bolshoyvopros.ru. – Загл. с экрана.

Ценность информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ofsky0.narod.ru. – Загл. с экрана.

Способ защиты информационного обмена в локальной системе радиосвязи [Электронный ресурс] : пат. № 2114513 Рос. Федерация : МПК (2006. 01) H04K3/00; опубл. 27.06.98. – Режим доступа : http://www.freepatent.ru. – Загл. с экрана.

Активний екран захисту каналів радіозв’язку підрозділів внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Белокурський, В. В. Лишенко, О. О. Щербина та ін. // Зб. тез доповідей V наук.-практ. конф. Акад. внутр. військ МВС України, Харків, 28 березня 2013 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – С.103–105.

Захист інформації у каналах управління підрозділами внутрішніх військ МВС України [Текст] / Ю. П. Белокурський, О. М. Горбов, О. Ю. Іохов та ін. // Зб. наук. праць Акад. внутр. військ МВС України. – 2013. – Вип. 1 (21). – С. 63–65.

Програмний виріб HTZ warfare [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nppgeoport.ru. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 Yu. P. Belokurskyi, О. Yu. Iokhov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbyna

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР