DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141153

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ СНАЙПЕРОМ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

О. І. Bilenko, Yu. О. Belashov

Анотація


Висвітлено особливості вогневих завдань, які виконує снайпер сил охорони правопорядку. Визначені шляхи підвищення ефективності їх виконання, зокрема, за рахунок визначення раціональної кратності оптичного прицілу, а також зменшенням кута вильоту кулі та узгодженням його величини з кутом поля зору прицілу.


Ключові слова


снайпер; кут вильоту; оптичний приціл; вогневе завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Томпсон, Л. Антитеррор. Руководство по освобождению заложников [Текст] / Л. Томпсон. – М. : Фаир-Пресс (Гранд), 2005. – 272 с.

Біленко, О. І. Тактико-технічні характеристики стрілецької зброї для сил охорони правопорядку, які підлягають регламентації [Текст] / О. І. Біленко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 2/10 (62). – С. 28–32.

Кирилов, В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кирилов. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 343 с.

Наказ про затвердження “Курсу стрільб із стрілецької зброї та бойових машин внутрішніх військ МВС України” від 21 листоп. 2003 р. № 1402 [Копія] / МВС України. – К.

Ардашев, А. Снайперская война [Текст] / А. Ардашев. – М. : Яуза, Эксмо, 2010. – 416 с.

Лонсдейл, М. Снайперские/контрснайперские операции и основы меткой стрельбы [Электронный ресурс] / М. Лонсдейл. – Режим доступа : http://bond007.h1.ru/razvedka/l-03.htm. – Загл. с экрана.

Наставление по стрелковому делу. 7,62 мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) [Текст]. – М. : Воениздат, 1971. – 175 с.

Снайпер не целился в медсестру при освобождении заложников в колонии [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.vz.ru/news/2011/11/3/535865.html. – Загл. с экрана.

Потапов, А. А. Искуство снайпера [Электронный ресурс] / А. А. Потапов. – Режим доступа : http://www.tinlib.ru/uchebniki/iskusstvo_snaipera/index.php. – Загл. с экрана.

Биленко, А. И. Оценка эффективности стрелкового оружия [Текст] / А. И. Биленко, В. В. Афанасьев // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – Вип. 3/4. – С. 74–77.

Мельник, С. Смотри в оба [Текст] / С. Мельник // Солдат удачи. – 1998. – № 4. – С. 40 – 46.

Plaster, J. The Ultimate Sniper [Текст] / J. Plaster – Boulder: Paladin Press, 2007. – 617 с.

Карван, Ч. Винтовка для полицейского снайпера [Текст] / Ч. Карван // Солдат удачи. – 1998. – № 8. – С. 58 – 59.

Конев, К. Автомат как оружие снайпера? [Электронный ресурс] / К. Конев. – Режим доступа : http://www.hpbt.org/articles/samo.htm. – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2019 О. І. Bilenko, Yu. О. Belashov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР