ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ПЛАНУВАННІ МАРШУ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • V. М. Batsamut Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • S. А. Gоrelyshev Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • А. А. Poberezhnyi Академія внутрішніх військ МВС України,

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141169

Ключові слова:

геоінформаційна система, марш, критерій пошуку, оптимальний маршрут

Анотація

Розглянуто основні принципи використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України. Наведені приклади розрахунку маршу за допомогою розробленого програмного забезпечення геоінформаційної системи.

Біографії авторів

V. М. Batsamut, Академія внутрішніх військ МВС України

Бацамут Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України

S. А. Gоrelyshev, Академія внутрішніх військ МВС України

Горєлишев Станіслав Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України

А. А. Poberezhnyi, Академія внутрішніх військ МВС України

Побережний Андрій Анатолійович – начальник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України

Посилання

Наказ про затвердження настанови “Про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів та акцій” від 11.04.2005 № 230 [Копія] / МВС України. – К.

Масной, В. Автоматизированные системы управления сухопутными войсками США [Текст] / В. Масной, Ю. Судаков // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 9. – С. 25.

Теоретико-методичні основи подання динамічної геопросторової інформації в геоінформаційній системі військового призначення [Текст] : звіт про НДР (шифр “Азимут”) / Військовий ін-т Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка; кер. А. І. Сбітнєв. – К. – 2008. – 240 с.

Иваньков, П. Н. Местность и ее влияние на боевые действия войск [Текст] / П. Н. Иваньков. – М. : Воениздат, 1969. – 208 с.

Іваницький, Р. С. Математичне формулювання задачі оптимізації маршрутів прихованого пересування підрозділів у тилу противника [Текст] / Р. С. Іваницький, А. Ю. Власов, І. О. Кириченко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2006. − Вип. 6(12). − С. 3–8.

Литвиненко, Н. І. Застосування ГІС для організації переміщень підрозділів військ (сил) [Текст] / Н. І. Литвиненко // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : матеріали XII Міжнародного наук.-техн. симпозіуму, Алушта, 10–15 верес. 2007 р. – Алушта, 2007. – С. 103–107.

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву з урахуванням складності оперативної обстановки в зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Реут, Я. И. Марш [Текст] / Я. И. Реут, Н. К. Шишкин // Советская военная энциклопедия. – М. : Воениздат, 1978. – Т. 5. – С. 165.

Оцінювання необхідності використання геоінформаційних систем для інформаційного забезпечення прийняття рішення командирами оперативно-тактичної і тактичної ланок управління внутрішніх військ та обґрунтування вимог до геоінформаційної системи внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт про НДР (шифр “Інструмент”) / Академія ВВ МВС України; кер. І. О. Кириченко. – Х., 2010. – 280 с.

Побережний, А. А. Методика пошуку раціонального маршруту за допомогою геоінформаційної системи [Текст] / А. А. Побережний, С. А. Горєлишев, О. М. Сальников // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності ВВ МВС України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2012 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України. – С. 80–81.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті