DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141169

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ПЛАНУВАННІ МАРШУ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

V. М. Batsamut, S. А. Gоrelyshev, А. А. Poberezhnyi

Анотація


Розглянуто основні принципи використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України. Наведені приклади розрахунку маршу за допомогою розробленого програмного забезпечення геоінформаційної системи.


Ключові слова


геоінформаційна система; марш; критерій пошуку; оптимальний маршрут

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ про затвердження настанови “Про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів та акцій” від 11.04.2005 № 230 [Копія] / МВС України. – К.

Масной, В. Автоматизированные системы управления сухопутными войсками США [Текст] / В. Масной, Ю. Судаков // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 9. – С. 25.

Теоретико-методичні основи подання динамічної геопросторової інформації в геоінформаційній системі військового призначення [Текст] : звіт про НДР (шифр “Азимут”) / Військовий ін-т Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка; кер. А. І. Сбітнєв. – К. – 2008. – 240 с.

Иваньков, П. Н. Местность и ее влияние на боевые действия войск [Текст] / П. Н. Иваньков. – М. : Воениздат, 1969. – 208 с.

Іваницький, Р. С. Математичне формулювання задачі оптимізації маршрутів прихованого пересування підрозділів у тилу противника [Текст] / Р. С. Іваницький, А. Ю. Власов, І. О. Кириченко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2006. − Вип. 6(12). − С. 3–8.

Литвиненко, Н. І. Застосування ГІС для організації переміщень підрозділів військ (сил) [Текст] / Н. І. Литвиненко // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : матеріали XII Міжнародного наук.-техн. симпозіуму, Алушта, 10–15 верес. 2007 р. – Алушта, 2007. – С. 103–107.

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву з урахуванням складності оперативної обстановки в зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Реут, Я. И. Марш [Текст] / Я. И. Реут, Н. К. Шишкин // Советская военная энциклопедия. – М. : Воениздат, 1978. – Т. 5. – С. 165.

Оцінювання необхідності використання геоінформаційних систем для інформаційного забезпечення прийняття рішення командирами оперативно-тактичної і тактичної ланок управління внутрішніх військ та обґрунтування вимог до геоінформаційної системи внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт про НДР (шифр “Інструмент”) / Академія ВВ МВС України; кер. І. О. Кириченко. – Х., 2010. – 280 с.

Побережний, А. А. Методика пошуку раціонального маршруту за допомогою геоінформаційної системи [Текст] / А. А. Побережний, С. А. Горєлишев, О. М. Сальников // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності ВВ МВС України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2012 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України. – С. 80–81.
Copyright (c) 2021 V. М. Batsamut, S. А. Gоrelyshev, А. А. Poberezhnyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР