DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141171

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ДЛЯ ВИПАДКУ СУМІСНОЇ ДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik

Анотація


Стаття є продовженням праці [2], в ній додатково, крім дії внутрішнього тиску, розглядається вплив на напружено-деформований стан товстостінних циліндрів температурного поля, обумовленого певними технологічними процесами.


Ключові слова


товстостінні циліндри; задача Ламе; монолітні та складені циліндри; умова Гадоліна; натяг; температурне поле

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко, О. М. Опір матеріалів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кириченко, В. П. Раківненко. – Х. : Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. – 437 с.

Раківненко, В. П. Метод експрес-аналізу напружено-деформованого стану товстостінних циліндрів підвищеної міцності [Текст] / В. П. Раківненко, О. М. Кириченко, П. І. Літовченко, Л. А. Гребеник // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – 2012. – Вип. 2 (20). – С. 31–37.
Copyright (c) 2021 V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР