DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141183

РАЦІОНАЛЬНЕ ШИКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНОСТІ

М. А. Podrihalo, D. V. Abramov, А. І. Nikorchuk

Анотація


У статті запропонований критерій оцінювання динамічних властивостей автомобілів, що знаходяться в колоні, та алгоритм вибору рухомого складу і порядку розміщення автомобілів у колоні.


Ключові слова


автомобільна колона; автомобіль-лідер; індекс динамічності; динамічні властивості автомобілів

Повний текст:

PDF

Посилання


Подригало, М. А. Оценка технического уровня по показателям динамических свойств автомобилей [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. Н. Мостовая // Вісник Національного транспортного университету : науково-технічний збірник, 2012. –№ 25. – С. 226 – 233.

Подригало, М. А. Маневреність та керованість автомобільних колон внутрішній військ МВС України. Визначення понять та критерії оцінювання [Текст] / М. А. Подригало, Р. О. Кайдалов, А. І. Нікорчук // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – 2012. – Вип. 2 (20). – С. 74 – 76.

Директива командувача внутрішніх військ МВС України “Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на автомобільній техніці у внутрішніх військах МВС України” від 12.02.2003 № Д-78 [Копія] / ГУВВ МВС України. – К.

Алекса, Н. Н. Теория эксплуатационных свойств автотранспортных средств в примерах и заданиях [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Алекса, В. Н. Алексеенко, А. Б. Гредескул. – К. : УМК ВО, 1990. – 100 с.
Copyright (c) 2019 М. А. Podrihalo, D. V. Abramov, А. І. Nikorchuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР