DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141185

ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЛКОВОЇ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ

М. P. Remarchuk

Анотація


Розглядається питання підвищення функціональних можливостей полкової землерийної машини за рахунок виключення ручної праці оператора за межами кабіни шляхом модернізації гідросистеми управління робочим обладнанням.


Ключові слова


гідросистема управління робочим обладнанням; технічна продуктивність (швидкість) проходки траншеї

Повний текст:

PDF

Посилання


Ремарчук, М. П. Модернізація гідросистеми землерийної машини для копання траншей [Текст] / М. П. Ремарчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка : зб. наук. пр. – Х. : ХНТУСГ, 2013. – Вип. 136. – С. 121–130.

Машины для земляных работ [Текст] / Ю. А. Ветров, А. А. Кархов, А. С. Кондра, В. П. Станевский. – К. : Выща шк., 1981. – 384 с.

Машины для земляных работ [Текст] / Н. Г. Гаркави, В. И. Аринченков, В. В. Карпов и др.; под ред. Н. Г. Гаркави. – М. : Высш. шк., 1982. – 335 с.

Ремарчук, М. П. Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх машин [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.04 / М. П. Ремарчук– Х., 2008. – 36 с.
Copyright (c) 2019 М. P. Remarchuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР