DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153607

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ БЕЗПЕКИ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

V. P. Varakuta

Анотація


На основі аналізу загроз, джерелом виникнення яких є такі техногенно небезпечні об’єкти,, як атомні електростанції  і сховища зберігання вибухових та інших небезпечних речовин, визначені рівні безпеки і проведене оцінювання ризиків виникнення аварійних і, як можливий наслідок, критичних ситуацій на цих об’єктах. Визначено заходи запобігання надзвичайним ситуаціям на техногенно небезпечних об’єктах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бодрик Ю. Г. Оцінка ризику і розрахунок оптимального розподілу ресурсів при захисті об’єктів зберігання компонентів рідкого ракетного палива / Ю. Г. Бодрик // зб. наук. праць ННДЦ ОТ і ВБ України.– Вип. 6. – К., 2001. – С. 103–111.

Бутенко О. А. Принципи побудови автоматизованої інформаційної системи моніторингу баз, складів, арсеналів та інших потенційно небезпечних об’єктів у Повітряних Силах / О. А. Бутенко, Г. А. Дробаха, В. П. Варакута // зб. наук. праць Об’єднаного н.-д. ін-ту Збройних Сил України. – Вип. 1. – Х., 2005. – С. 59–68.

Колодкин В. М. Компьютерное моделирование в решении задач прогнозирования последствий аварий на техногенных объектах / В. М. Колодкин. – М. : Наука, 2007. – С. 27–34.

Бодрик Ю. Г. Оптимальне управління силами та засобами запобігання і ліквідації наслідків техногенних надзвичайних ситуацій за макроекономічним критерієм відвернутої шкоди / Ю. Г. Бодрик // зб. наук. праць ННДЦ ОТ і ВБ України. – Вип. 5. – К. – 2001. – С. 241–247.
Copyright (c) 2019 V. P. Varakuta

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР