DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153610

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ І ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

S. P. Pavlov, О. G. Bondarenko, L. F. Tovma

Анотація


Запропоновано застосування альтернативних технологій приготування страв у процесі організації харчування особового складу внутрішніх військ під час виконання ними службово-бойових завдань у відриві від пунктів постійної дислокації. Запропоновано і проаналізовано спосіб зменшення втрат продуктів у разі їх тривалого зберігання шляхом заморожування та приготування морожених напівфабрикатів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ролін І. Ф. Організація матеріального забезпечення угруповання внутрішніх військ МВС України за надзвичайних обставин / І. Ф. Ролін, С. О. Стародубцев // Честь і закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – № 2. – С. 30–35.

Логвинов О. В. Матеріальне забезпечення формувань внутрішніх військ МВС України у польових умовах / О. В. Логвинов, В. Г. Дундуков, І. Ф. Ролін // Честь і закон. – Х.: Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – № 2. – С. 26–32.

Планування та організація військового харчування у внутрішніх військах МВС України: навч. посіб. / І. Ф. Ролін, С. П. Павлов, Л. Ф. Товма; за заг. ред. С. А. Спатаря. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2006. – 184 с.

Рациональное питание военнослужащих / В. И. Архипов, В. Н. Воронин; под ред. Е. И. Гольдберга. – М. : Воениздат, 1976. – 316 с.

Книга о вкусной и здоровой пище / С. И. Бровкин, В. П. Быков и др.; под ред. А. А. Покровского. – 8-е изд.– М. : Агропромиздат, 1988. – 368 с.

Наместников А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А. Ф. Наместников. – М. : Пищевая пром-сть, 1976. – 280 с.
Copyright (c) 2019 S. P. Pavlov, О. G. Bondarenko, L. F. Tovma

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР