DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153615

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

P. І. Litovchenko, О. О. Kirichenko, А. О. Ivanchenko

Анотація


Розглядається проблема автоматизованого пошуку координат оптимального розташування шківів багатошківних клинопасових передач, яке забезпечує зменшення потрібної сили попереднього натягу, напружень у гілках паса та радіальних зусиль на валах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Литовченко П. И. К расчету геометрических параметров ременной передачи с тремя шкивами / П. И. Литовченко // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов : сб. науч. тр. Нац. аэокосмич. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Вып. 1 (44). − Х., 2006. − С. 131−136.

Літовченко П. І. Розрахунок параметрів раціонального розташування шківів багатошківної пасової передачі / П. І. Літовченко // Збр. наук. пр. Акад. ВВ МВС України. – Вип. 1(11). – Х., 2008. – С. 32–35.

Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс : пер с англ. / Б. Банди – М. : Радио и связь, 1998. – 128 с.

Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин / В.Т. Павлище – Л. : Афіша, 2003. – 560 с.

Стаття надійшла до редакції 04.12.2008 р.
Copyright (c) 2019 P. І. Litovchenko, О. О. Kirichenko, А. О. Ivanchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР