РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

Автор(и)

  • P. І. Litovchenko
  • О. О. Kirichenko
  • А. О. Ivanchenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153615

Анотація

Розглядається проблема автоматизованого пошуку координат оптимального розташування шківів багатошківних клинопасових передач, яке забезпечує зменшення потрібної сили попереднього натягу, напружень у гілках паса та радіальних зусиль на валах.

Посилання

Литовченко П. И. К расчету геометрических параметров ременной передачи с тремя шкивами / П. И. Литовченко // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов : сб. науч. тр. Нац. аэокосмич. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Вып. 1 (44). − Х., 2006. − С. 131−136.

Літовченко П. І. Розрахунок параметрів раціонального розташування шківів багатошківної пасової передачі / П. І. Літовченко // Збр. наук. пр. Акад. ВВ МВС України. – Вип. 1(11). – Х., 2008. – С. 32–35.

Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс : пер с англ. / Б. Банди – М. : Радио и связь, 1998. – 128 с.

Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин / В.Т. Павлище – Л. : Афіша, 2003. – 560 с.

Стаття надійшла до редакції 04.12.2008 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті