DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/165995

ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ АВТОМОБІЛІВ З ГІБРИДНИМ І ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДАМИ

O. P. Kondratenko

Анотація


Представлені результати аналізу характеристик сучасних електрохімічних джерел енергії для гібридної силової установки транспортного засобу.


Ключові слова


акумуляторна батарея; гібридний автомобіль; енергетична ємність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Экспериментальный многоцелевой гибридный автомобиль [Текст] / А. Л. Карунин, С. В. Бахмутов, В. В. Селифонов и др. // Автомобильная промышленность. – 2006. – № 7. – С. 19–26.

Химические источники тока [Текст]: справочник / под ред. Н. В. Коровина и А. М. Скундина. – М. : МЭИ, 2003. – 740 с.

Бажинов, А. В. Методика определения основных параметров электросиловой установки гибридного автомобиля [Текст] / А. В. Бажинов, А. С. Паникарский, В. С. Боженов // Автомобильный транспорт: сб. науч. трудов. – Х. : ХНАДУ, 2009. – Вып. 25. – С.145–150.

Ter-Gazarian А. Energy Storage for Power Systems, volume 6 of IEE Energy Series. Peter Peregrinus Ltd., London, United Kingdom, 1994. – 196 р.

Автомобильная энергетика: современные направления и перспективы развития [Текст] / В. В. Карницкий, Л. И. Вахошин, И. М. Минкин, А. С. Разумнов // Автомобильная промышленность. – 2006. – № 6. – С. 33–39.

Сажко, В. А. Електричне та електронне обладнання автомобілів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Сажко. – К. : Каравела, 2004. – 304 с.

Кондратенко, О. П. Варіанти побудови та режими роботи транспортних засобів з гібридними силовими установками [Текст] / О. П. Кондратенко // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – 2008. – № 1. – С. 64–69.

Гібридні автомобілі [Текст] / О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков та ін. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 327 с.

Высоковольтная батарея на Toyota Prius [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.toyota-prius-club/articles-about- toyota-prius/35-vvb-toyota-prius.html. – Загл. с экрана.

Сухомлин, О. Высокотемпературный аккумулятор Zebra / О. Сухомлин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.autoexpert.in.ua/. – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2019 O. P. Kondratenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР