Том 2, № 20 (2012)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ АВТОМОБІЛІВ З ГІБРИДНИМ І ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДАМИ PDF
O. P. Kondratenko 5-10
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЛОСКИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF
S. А. Sokolovsky 11-15
ІМПУЛЬСНЕ ВОДОМЕТНЕ ЗНАРЯДДЯ PDF (Русский)
А. М. Tolkachev 16-19
ЗНИЖЕННЯ ПОМІТНОСТІ БРОНЕОБ’ЄКТІВ У ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ PDF
О. V. Stakhovskyi, V. I. Horiunov, V. V. Afanasyev, O. H. Sinko 20-26
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВНУТРІШНЬОБАЛІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРІЛЕЦЬКІЙ ЗБРОЇ PDF
О. М. Kriukov, О. A. Aleksandrov, V. V. Antonets 27-30
МЕТОД ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ PDF
V. P. Rakivnenko, O. М. Kirichenko, P. I. Litovchenko, L. A. Grebenik 31-37
ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК “ІНСТРУМЕНТ” PDF
V. Е. Lisitsin, S. V. Belay 38-43
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ПЕРЕДИСЛОКАЦІЇ ВОРезу ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ PDF
А. А. Poberezhnyi, S. А. Gоrelyshev, O. М. Salnikov 44-49
АНАЛІЗ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
H. V. Yermakov, М. I. Novikov, О. I. Voronin, М. О. Glushchenko, A. V. Irkha 50-52
СИНТЕЗ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГРАФА ЦІЛЕЙ PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova 53-61
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ VISSIM PDF
V. H. Mazanov, A. P. Horbunov, O. S. Mazin 62-66
ДІАГНОСТИКА ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПО ФЛУКТУАЦІЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА PDF (Русский)
А. M. Borisenko, O. B. Bohaevskyi, A. M. Serhienko, O. B. Akhiezer, S. M. Diundyk 67-73
МАНЕВРЕНІСТЬ ТА КЕРОВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ PDF
М. А. Podrihalo, R. О. Kaidalov, A. I. Nikorchuk 74-76
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В ОБОЛОНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ PDF
V. А. Salo, P. I. Litovchenko, S. S. Kirichenko 77-82
ВИБІР І АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ ДОДАТКОВИХ КРИТЕРІЇВ PDF
V. М. Nechiporenko, P. I. Litovchenko, L. P. Ivanova 83-87
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МОЛЕКУЛ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МОТОРНИХ МАСТИЛ В АДСОРБЦІЙНОМУ ШАРІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
H. М. Afanasov 88-91