DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166001

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВНУТРІШНЬОБАЛІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРІЛЕЦЬКІЙ ЗБРОЇ

О. М. Kriukov, О. A. Aleksandrov, V. V. Antonets

Анотація


Визначено проблему підвищення точності вимірювання миттєвих значень імпульсного тиску. Для відновлення вхідного сигналу датчика імпульсного тиску запропоновано застосовувати цифрову корекцію на основі обернення білінійного z-перетворення передавальної функції датчика тиску. Отримано вирази для визначення миттєвих значень відновлюваного сигналу під час реалізації алгоритму корекції на ЕОМ.


Ключові слова


датчик імпульсного тиску; передавальна функція; цифровий фільтр; коректор.

Повний текст:

PDF

Посилання


Крюков, О. М. Дослідна установка для вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї та артилерійських систем [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Метрологія та прилади. – 2011. – № 4 (30). – С. 62–67.

Чинков, В. М. Основи теорії похибок засобів вимірювальної техніки [Текст] / В. М. Чинков. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2008. – 88 с.

Полищук, Е. С. Измерительные преобразователи [Текст] / Е. С. Полищук. – К. : Вища шк., 1990. – 480 с.

Гутников, В. С. Фильтрация измерительных сигналов [Текст] / В. С. Гутников. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-е (1981), 1990. – 192 с.

Мизин, И. А. Цифровые фильтры [Текст] / И. А. Мизин, А. А. Матвеев. – М. : Связь, 1979. – 242 с.

Веретенников, В. Г. Теоретическая механика. Вывод и анализ уравнений движения на ЭВМ [Текст] / В. Г. Веретенников. – М. : Высш. шк., 1990. – 176 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Kriukov, О. A. Aleksandrov, V. V. Antonets

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР