DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166009

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ VISSIM

V. H. Mazanov, A. P. Horbunov, O. S. Mazin

Анотація


Розглядається можливість моделювання й визначення основних динамічних та економічних параметрів  автомобіля і двигуна у середовищі моделювання VisSim.

Ключові слова


автомобіль; тяговий розрахунок: моделювання: VisSim.

Повний текст:

PDF

Посилання


Климанов, А. В. Теория, расчет и анализ работы автотракторных двигателей [Текст] / А. В. Климанов, Г. А. Ленивцев. – Самара : СГСХА, 2002. – 127 с.

Страшний, І. Л. Використання середовища Mathcad для проведення тягового розрахунку [Текст] / І. Л. Страшний // тези наук.-практ. конф. Акад. внутрішніх військ МВС України 9–10 квіт. 2009 р. – Х., 2009 р. – С. 63.

Гібрідні автомобілі [Текст] / О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков та ін. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 327 с.

Дьяконов, В. П. VisSim + Mathcad + MATLAB. Визуальное математическое моделирование [Текст] / В. П. Дьяконов. – М. : Солон-пресс, 2004. – 384 с.

Карлащук, В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на Electronics Workbench и VisSim по элементам телекоммуникационных систем [Текст] / В. И. Карлащук. – М. : Солон-пресс, 2005. – 480 с. : ил. – (Серия “Системы проектирования”).
Copyright (c) 2019 V. H. Mazanov, A. P. Horbunov, O. S. Mazin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР