ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В ОБОЛОНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ

Автор(и)

  • V. А. Salo
  • P. I. Litovchenko
  • S. S. Kirichenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166016

Ключові слова:

концентрація напружень, оболонкові конструкції, прямокутні отвори.

Анотація

Запропоновано чисельно-аналітичний метод, заснований на використанні варіаційного принципу Рейсснера, для визначення напружено-деформованого стану ослабленої прямокутними отворами пружної циліндричної оболонки, яка рівномірно обертається. Ефективність методу показана на конкретному прикладі. Представлено чисельні результати розрахунку періодичної ділянки циліндричної оболонки для різних значень геометричних параметрів.

Посилання

Сало, В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями [Текст] : монография / В. А. Сало. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Прочность паровых турбин [Текст] : монография / Л. А. Шубенко-Шубин и др. – М. : Машиностроение, 1973. – 456 с.

Зюзько, М. П. О напряжениях в бесконечной полосе, защемленной по краям периодически расположенными прямоугольными отверстиями [Текст] / М. П. Зюзько // Изв. вузов. Машиностроение. – 1963. – № 11. – С. 33–36.

Хворост, В. А. Изгиб бесконечной полосы с периодически расположенными отверстиями [Текст] / В. А. Хворост // Динамика и прочность машин : сб. науч. тр. ХПИ. – Х. : ХПИ, 1973. – Вып. 18. – С. 123 – 130.

Сало, В. А. Расчет напряженного состояния упругой оболочки с периодической системой круглых отверстий [Текст] / В. А. Сало, А. В. Корниенко // Сборник научных трудов НАКУ “ХАИ”. – Х., 2011. – Вып. 1 (65). – С. 76 – 82.

Пелех, Б. Л. Теория оболочек с конечной сдвиговой жесткостью [Текст] : монография / Б. Л. Пелех. – К. : Наук. думка, 1973. – 246 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті