DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166020

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МОЛЕКУЛ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МОТОРНИХ МАСТИЛ В АДСОРБЦІЙНОМУ ШАРІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

H. М. Afanasov

Анотація


Розглянуто механізм формування полімолекулярних шарів поверхнево-активних речовин у парах тертя двигунів внутрішнього згоряння під дією силового поля поверхонь. Визначена енергія взаємодії диполів поверхнево-активних речовин між собою, залежно від їх відносного розташування в адсорбційному шарі. 


Ключові слова


поверхнево-активні речовини; адсорбційний шар; полімолекулярний шар.

Повний текст:

PDF

Посилання


Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) [Текст] / А. В. Чичинадзе, Э. М. Берлинер, Э. Д. Браун и др. – М. : Машиностроение, 2003. – 576 с.

Лысиков, Е. Н. Теоретические основы интенсификации адсорбционной способности рабочих жидкостей [Текст] / Е. Н. Лысиков // Вестник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета. – Х. : ХГАДТУ. – 1997. – Вып. 6. – С. 41–43.

Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм [Текст] / А. Н. Матвеев. – М. : Высш. шк., 1983. – 463 с.

Осипов, О. А. Справочник по дипольным моментам [Текст] / О. А. Осипов, В. И. Минкин. – М. : Высш. шк., 1965. – 261 с.
Copyright (c) 2021 H. М. Afanasov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР