DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166022

НОВА КОНСТРУКЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ І МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ

V. H. Mazanov, O. S. Mazin, A. P. Horbunov, V. M. Frankov

Анотація


Одним з напрямків зменшення потреб армії у паливно-мастильних матеріалах є використання електромобілів. Визначено, що найбільш перспективним є використання електромобілів у транспортній мережі МВС України. Їх доцільно використовувати як патрульні авто, для перевезення варт, для маршрутних перевезень людей та вантажів.

Запропоновано методику розрахунку параметрів електромобіля, що логічно поєднує  електричні і механічні параметри.


Ключові слова


електромобіль; транспорт; акумуляторна батарея.

Повний текст:

PDF

Посилання


Электромобиль: Техника и экономика [Текст] / В. А. Щетина, Ю. Я. Мордовский, Б. И. Центер, В. А. Богомазов; под общ. ред. В. А. Щетины. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 253 с.

Соснин, Д. А. Новейшие автомобильные электронные системы [Текст] : учеб. пособие для специалистов по ремонту автомобилей, студентов и преп. вузов и колледжей / Д. А. Соснин, В. Ф. Яковлев. – М. : СОЛОН – Пресс, 2005. – 240 с. – (Библиотека студента).

Коммерческие автомобили. – 2011. – № 5. – С. 38 – 40 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://www.autocentre.ua/news/Komavto/39421.html. – Загл. с экрана.

Lenta.ru [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.snariad.ru/2009/01/13/cars/.http://,lenta.ru/news/2009/01/13/cars/. – Загл. с экрана.

Сайт електромобілістів України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://e-m.org.ua/. – Назва з екрану.

Мазін, С. П. Дослідження напрямків удосконалення силових установок і трансмісій та пропозиції щодо нової конструкції автомобіля з гібридною силовою установкою для спецпідрозділів ВВ МВС України [Текст] / С. П. Мазін, В. М. Франков, О. В. Пархомчук // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – Вип. 2 (14). – С. 10–15.

Кондратенко, О. П. Оцінювання енергетичних параметрів силової установки транспортного засобу з гібридною трансмісією на різних швидкісних режимах роботи [Текст] / О. П. Кондратенко, О. М. Дубина // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – Вип. 2 (14). – С. 4–9.
Copyright (c) 2020 V. H. Mazanov, O. S. Mazin, A. P. Horbunov, V. M. Frankov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР