Том 1, № 19 (2012)

Зміст

Статті

НОВА КОНСТРУКЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ І МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
V. H. Mazanov, O. S. Mazin, A. P. Horbunov, V. M. Frankov 5-11
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ НЕСАМОХІДНОГО ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF
S. А. Sokolovsky 12-13
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ІСКРОВОГО РОЗРЯДУ В СИСТЕМІ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА PDF
V. М. Zamana, K. V. Korytchenko, S. A. Sokolovsky, Yu. V. Kovtsur 14-18
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
H. А. Drobakha, V. A. Muzichuk, V. M. Klishin, L. V. Rozanova 19-25
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
S. А. Gorelyshev, Yu. P. Babkov, A. A. Poberezhnyi 26-30
ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ПОРУШНИКА БЕЗПЕКИ ЗВ’ЯЗКУ У РАДІОМЕРЕЖАХ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ PDF
O. Yu. Iohov, O. M. Horbov 31-34
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЄВРО-2012 PDF
Yu. Yu. Koshkarov, V. V. Afanasyev, O. M. Yaroshevich, D. A. Karakurkchi 35-41
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ МОТОРИЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН МІЛІЦІЇ PDF
S. Т. Poltorak 42-48
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ КАДРІВ PDF
S. Т. Poltorak 49-51
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗНИЩЕННЯ РАДІОКЕРОВАНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОЧАСТОТНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ PDF
H. V. Yermakov, О. О. Kazimirov, K. V. Vlasov, A. V. Irkha 52-54
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
R. О. Kaidalov, O. P. Martseniak 55-57
ОСОБЛИВОСТІ МАНЕВРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ПРЯМОКУТНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ ДОРІГ РІЗНОЇ КАТЕГОРІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗАДНЬОГО ЗВИСУ PDF
V. P. Grekov, A. A. Pyankov, O. V. Ivanchenko 58-62
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ У КІНЕТИЧНІЙ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ PDF
V. V. Pashchenko, Yu. М. Chernichenko 63-67
ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
А. G. Pavlenko, R. A. Momot 68-72
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ОБРОБЛЕННЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ PDF
V. М. Astakhov, V. О. Stefanov 73-75
НОВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТАНКОВОГО ДИЗЕЛЯ В-2 PDF (Русский)
А. O. Larin 76-80
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗСІЮВАННЯ ХВИЛЬ НА ІМПЕДАНСНОМУ ЕКРАНІ ЗІ ЩІЛИНАМИ, РОЗТАШОВАНОМУ НА ЕКРАНОВАНОМУ ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ШАРІ PDF
V. D. Dushkin 81-87
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ SIMULINK ТА SIMPOWERSYSTEM PDF
О. S. Lykhodeev, I. I. Sydorenko 88-92
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ PDF
V. А. Salo, P. O. Chupakhin 93-97