Том 1, № 11 (2008)

Зміст

Статті

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БОЄПРИПАСІВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
D. S. Baulin, І. Y. Birukov 4-8
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЛОЧНОЇ БАГАТОЯРУСНОЇ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ПЕРЕШКОДИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ PDF
А. V. Kovtun, О. V. Ivanchenko, О. І. Shapovalov 9-12
ТЕХНОЛОГІЯ УЧІННЯ – ОДИН ІЗ КРОКІВ У БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
V. E. Kozlov, О. М. Salnikov, І. О. Yuzkov 13-15
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА РУЙНУВАННЯ ПЛАСКИХ ДНИЩ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ PDF
О. М. Sklepus 16-20
ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З НАТЯЖНИМ РОЛИКОМ PDF
P. І. Litovchenko 21-24
ЧИСЕЛЬНЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИСПЕРСІЙНОГО РІВНЯННЯ, ЩО ВИНИКАЄ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ PDF
V. D. Dooshkin 25-31
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ PDF
P. І. Litovchenko 32-35
ПРО КОРИГУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПОДАЧІ СТРУМЕНЯ ЗА НАЯВНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОТОКУ ГАЗУ PDF
V. І. Lavinsky, S. V. Olshansky 36-38
КВАЗІСТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ МІЦНОСТІ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ PDF
J. L. Tarsis, К. J. Tarsis 39-42
КОМПЛЕКСНЕ ЗНЕПИЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
N. V. Sapelina 43-45
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПОВЗУЧОСТІ ІЗ ПОШКОДЖУВАНІСТЮ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ PDF
О. К. Morachkovsky, Y. V. Romashov 46-51
ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
А. М. Тolkachov 52-55
ПРИВОДИ СИСТЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СИЛОВИХ АГРЕГАТАХ СВІТОВИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
V. М. Nechiporenko 56-63
ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНИМИ СИЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ PDF
О. P. Kondratenko 64-69